Krokstrands Folketshus 1902 -

Arrenedera Restaurang Stenhoggarn.
Läs mer 

   18/5 Bokat   15/6 Stenhugga
rfestival    26-27/juli Kroksfest    
16-18/8 Bokat   29-30/8 Blötbergsboden garnförsäljning

  Evenemang  Hyra Lokal  Om oss  Bilder  Bio Rollo 
Biografhistoria  Övernattning  Stenhuggarn