Biografhistoria Krokstrands Folkets hus

 

Här följer år och uppgifter som jag hittat i gamla protokollsböcker.

 

1906 Biografkonsert gav en inkomst på 15 kr. Första året då biografförevisning anges. Det är Lindbeck som håller i den. Han betalar 15 kr i hyra.

1908 12 januari: Hyra betalas av W Lange för kinematografförevisning, 10 kr

3 april 1908 Hyra från Eklöv för kinematografförevisning, 10 kr.

Nov 1908 visar Kinematograf Johan Johansson film.

1909 A Nilsson Biografteater, hyra 20 kr.

Kinemagrafföreställningar förekom alltså före 1910. Detta år föreslår FH-föreningen hyreshöjning. Biograf Svea i Strömstad ville hyra in sig men fick avslag. FH prövade en biografmaskin från FH i Lysekil som man tänkte köpa för 450 kr.

Beslöt att köpa biografmaskin från Lysekil för 350 kr. Den 23 nov ansöktes om tillstånd om biografförevisning (var?).

1913 skrevs i protokoll att målet var att få igång biografen till nästa säsong.

1913 kinematograf Hoffman hyr lokalen återkommande. Även Ekelöv.

 

Vi kan här tänka att Hoffman fick klättra upp på en stege som stod lutad mot väggen mot lilla salen. Uppe på en platå stod apparaten. Där fick han stå och rulla för hand. Att tända och hålla ordning på den osande lampan var ett vådligt farligt arbete. Tänk att rulla en hel film för hand!

Det var stumfilm och Folkets hus hade både harmoni och dragspel som kunde användas för att kompa filmen. Antagligen hade bioentreprenörerna egna musiker med sig.

 

1920 beslöts att inköpa ljus med tillhörande delar för att fortast möjligt få biografen igång. Biograflampan kostade 568 kr och 90 öre! Man hyr film för 71 kronor, 8 kr i frakt till Stockholm. I febr betalas 1 kr för sömnad av biografduk. Syrgasbehållare… Till biografen?

1923 inbjudit biografturné men det blir avslag därför att föreningen själv ska börja köra biografmaskin. Därför beslöts att inte tillåta resande biografer eller konserter.

1923 tvättning av biografförhänget 1 kr 20 öre.

Biograf Martinsson.

Glödkroppar från Aga Lux. Har det med biografen att göra?

1924 vill Svensk Filmindustri ha kontrakt med FH. Beslöts att bara ha bio varannan helg.

Filmer hyrs från Fribergs filmbyrå Stockholm Behållnigen från biografen ökar och är uppe i 150-250 kronor i månaden.

1925 Inregistrering å biograf, 2,50 kr.

1927 togs frågan upp huruvida Amerikansk film bör förevisas på biografen. Man beslöt att tills vidare avstå från nämnda film.             

1927 ny biografmaskin köps in.

1929 Radioapparat. Elektrisk armatur köps in.                 

1929 betalas till Sveriges Biografägareförbund 30,40. 

1931 den 19 sept visas Arbetslöshetsfilm.

1934 Biograf Hoffman nämns ännu. Arbetar han som entreprenör, så att föreningen slipper hyra och transportera film själva?

1936 visas filmerna Fredlös, Raggen och Kapten Blod.

1937 Skriet från vildmarken drar in 17 kr och 1 öre.

Andra filmer: Våran Pojke, Kvartetten som sprängdes, Flygets lilla fästmö, Lilla översten, Bomby Bitt, Släkten är värst, Teaterbåten, Flykten från Gasa, Alla tiders Karlsson, Söder om landsvägen, Allas trädgårdar, Port Artur, Pensionat Paradis, En gentleman, Konflikt, Ramona, Sonja Henie, Adolf Armstarke.

1938: Vi som går landsvägen. En gång på hajarnas ö. Än leva gamla gudar (drog in mest). Tulljagaren, De tappra 600. Äventyr. Mannen hon älskade. Laila. Röda Triangeln (drog in minst), Storm över skären. I revolutionens tjänst. Skicka hem nr 7. Vägen tillbaka Gangsterfällan. Som en tjuv om natten. 2 år i varje klass. Bortom Horisonten.

1939: Den stora Kärleken. Den gäckande skuggan. Bara en trumpetare. Ali Baba kommer till stan. På kryss med Albertina. Baldevins bröllop. Senorita. Du gamla du fria (drog minst: 7,70). Kustens kavaljerer (mest: 25, 20). När fru har en fästman. En enda natt. Alarin på Medelhavet. Efterlyst. Fångarnas oskrivna lag. Ombyte förnöjer. Fyra män och ett löfte. Trogna grannar.

1940: Trogna grannar. Melodien som dödade. Vi två. Jag är lagen. Sången om den eldröda blomman. Gladiatorn. I nöd och lust. Riddaren. Grabben. Tom Soyers äventyr (drog in minst). Odygdens belöning. Körkarlen. Rena rama sanningen. Landstormens lilla Lotta (drog in mest)

1941 Hoffman visar nästan en film i veckan: Snurriga familjen. Gentleman att hyra. Den blodiga borgen. Familjen Björk. Karl för sin hatt. Som en tjuv om natten. Vi som går landsvägen. En sjöman till höst. Fornby klarar skivan. Springpojkar är vi allihopa. Kyss henne. När regnet kom Rebecka. På post. Swing it magistern. Läkaren bakom murarna.

 

                     

1940-tal. Folkets hus är nu inte längre ett självklart centrum för de fackliga, politiska och folkbildande aktiviteterna. Husen står med kostsamma biografinredningar och lokalerna är mer att betrakta som affärsföretag på en kommersiell marknad, ansåg Karl Kilbom, Folkets hus Centralorganisation. När biografen Hoffman visar film i stora salen i Krokstrand drar Landstormens lilla Lotta i mest pengar. Tom Soyer drar in minst.

Filmen blev en viktig inkomstkälla för Folkets hus, men också ett hot. De äldre ideologerna skämdes och ansåg att kvaliteten på nöjesarrangemangen inte längre överensstämde med arbetarrörelsens färdriktning. För att skapa alternativ till de lättsålda kommersiella filmutbudet startade centralorganisationen Sveriges Folkbiografer AB. Så småningom blev man även ägare till ett distributionsbolag och ett produktionsbolag. Av de tjugofem filmer som spelades in i egen regi blev Hon dansade en sommar, den klart största succén.

KARIN ASBKERGER

Tillbaka