Kommande evenemang

1 Maj Vänsterpartiet   

5 Maj kl 11:00
Extra årsstämma för faställande av de nya
 stadgarna och årsavgift. Arbetsdag med soppa.

15 Juni
Stenhuggarfest
ival med föredrag, utställning, marknad

27-27 Juli Kroksfest

Tillbaka