Kriterier för kontrakt med Krokstrands Folkets Hus avseende arrende av Restaurang Stenhoggarn 2020-2022.

Sista datum 200901

Krokstrand är ett av tre syskonsamhällen Krokstrand, Björneröd och Flöghult i Strömstadskommun. Ca två mil från stadskärnan med Idefjorden och Norge som närmaste granne. Krokstrand är ett samhälle i ständig förändring

Restaurangen som är en av två permanenta hyresgäster till Krokstrands Folkets Hus, är en viktig kugge i Folkets Hus varande. Restaurangen invigdes 1998.

"Krokstrands Folkets hus är ett socialt välfärdsminne som angår alla" ur Krokstrandsboken 2018

Folkets Hus föreningen är en ideell förening utan någon anställd. Det innebär att dialog och samarbete med blivande krögare är väldigt viktigt.

Restaurangkök med inventarier.

Inomhus avdelning med bord och stolar för ca 35 gäster samt möjlighet att tillgå stor samlingssal med plats för 100 gäster. Enkel inredning.

Utomhus avdelning med bord och stolar för 60-80 gäster, samt en scen.

Tre toaletter plus en pissoar.

Tillvägagångssätt

Utvärderingen av anbudet kommer att göras anonymt.

Kuvertet märks med "Upphandling" inget namn, skickas senast 190901till:

Krokstrands Folkets Hus 45293 Strömstad

Lägg ett slutet kuvert med namn och adress i ansökningskuvertet.

Alla anbud kommer att öppnas samtidigt, på samma ställe, av opartiska bedömare som ger anbudsgivaren en förbedömning. Efter det fattar Folkets Hus-styrelsen beslut om vilken "Krögare" som får anbudet. Intervjuer kommer kanske att göras.

Vid frågor ring Lena 0738382235 Helge0706024585 Knut0705588768

Ladda ner ansökningsblankett

Tillbaka